image

Makaleler Bölümü

www.idealsinav.com - Makaleler


Kısıtlanması Gereken Bir Kişiye Uzlaşma Teklif Edilebilir Mi?

Kısmi Akıl Hastası Sağır ve Dilsizlerin Durumu

Mağdur Veya Suçtan Zarar Gören Mümeyyiz (Ayırt Etme Gücüne Sahip) Küçüğün Şikâyetten Vazgeçtiği Hallerde Kanuni Temsilcisine Uzlaşma Teklifinde Bulunulabilir mi?

Medeni Kanuna Göre Erginlik, Ayırt Etme Gücü, Fiil Ehliyeti ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler Ve Kısıtlılar İle Kanuni Temsilciler

Küçüklerin Müdafii Veya Vekillerine Uzlaşma Önerisi Yapılabilir Mi?

Küçüklerin Şikayet ve Uzlaşma Yetkisi

Suça Sürüklenen Veya Suç Mağduru Çocuklar, Uzlaşmaya Tabi Bir Suçta Kanuni Temsilcilerinin Katılımı Olmaksızın Kendilerini Borç Altına Sokmayan Bir Uzlaşma Teklifini Kabul Edebilir Mi?

Uzlaşmaya İlişkin Genel Terimler ve Açıklamaları

Uzlaştırma Sıkça Sorulan Sorular

Uzlaştırmada Kanuni Temsilci ile Küçüğün Menfaat Çatışması

Suç Mağduru Küçüğün Ölmesi